© Telif hakkı
Tüm haklar saklıdır. Metin, resim, grafik, ses, animasyon ve videolar ile bunların Bosch web sitelerindeki düzenleniş biçimi, telif hakları ve diğer sınai mülkiyet yasalarınca korunmuştur. Bu web sitelerinin içeriği ticari amaçla çoğaltılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 

Marka Fihristi
Aksi belirtilmedikçe, Bosch web sitelerindeki tüm marka işaretleri ticari marka kanunlarınca korunmuştur. Bu özellikle Bosch markaları, tip levhaları, Şirket logoları ve amblemler için geçerlidir. Sayfalarımızda kullanılan marka ve tasarım öğeleri, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin fikri mülkiyetindedir.

Garanti Fihristi
Bu web sitesi, olabilecek en özenli biçimde hazırlanmıştır. Buna rağmen Bosch Sanayi ve Ticaret. A.Ş., web sitesinin içerdiği bilgilerin hatasız ve doğru olduğunu ve çalışacağını garanti edemez. Bosch Sanayi ve Ticaret. A.Ş., Bosch'un kasti veya ağır kusuru söz konusu olmadığı sürece doğrudan veya dolaysız olarak bu web sitesinin kullanımdan doğan hasarlardan sorumluluk kabul etmez.

Lisans Fihristi
Bosch web sitesinin içerdiği, patent, marka ve telif hakları gibi fikri haklar korunmuştur. Bu web sitesi, Bosch veya üçüncü kişilere ait fikri hakların kullanılmasına lisans verildiği anlamına gelmez.

Yasal Açıklamalar
Bosch Sanayi ve. Ticaret A.Ş., bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder. Web sitemizde toplanan kişisel bilgilerin tümü, yalnızca size daha iyi hizmet verebilmemiz, ürünlerimiz hakkında bilgileri veya hizmetlerimiz konusunda teklifleri ulaştırabilmemiz amacıyla saklanacak, işlenecek ve gerektiğinde Bosch Grubu'nun diğer şirketleriyle, Bosch tarafından belirlenen 3. kişiler ve Program ortakları ile düzenlenen aktivitelere ya da kampanyalara davet, posta, e-posta gönderileri, tanıtım ve benzeri her türlü pazarlama ve faaliyetlerinde ve benzeri diğer nedenlerle kullanılmak üzere paylaşılabilecek ve bu firmalarca kullanılabilecektir.. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş., verdiğiniz bilgilerin kişisel bilgilerin korunması konusunda yürürlükte olan mevzuata uygun olarak elinden geleni yapacağını taahhüt eder.