KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bosch” veya “Şirketimiz”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Bilgisi: Ad, soyad
İletişim Bilgisi: Mahalle, açık adres, kapı numarası, ilçe/semt, bölge, il, ilçe, posta kodu, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, ileitşim kanalı bilgisi, e-mail adresi
Diğer Bilgiler: Vergi dairesi, firma adı, çalışan sayısı, BOSCH ESI Müşteri Numarası (opsiyonel), Bosch eXtra’nın öğrenildiği yer bilgisi
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Extra Sadakat Programı, otomotiv yedek parça ve test cihazları ürünlerini satın alarak puan kazanabileceğiniz online uygulama olup, eXtra programına dahil olan ürünlerden birini satın alıp barkodunuzu gönderdiğiniz zaman hesabınıza yüklenen puanlar sayesinde  hediye kataloğunda yer alan elektronik, ev eşyaları, el aletleri vb. alabilmeniz amacıyla oluşturulmuştur.
  1. Kayıt süreçlerinin yürütülebilmesi
Bu amaç ile toplanan kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz; KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.
  1. Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Bu amaç ile ile toplanan kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz, KVKK madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bosch’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.
  1. Tanıtım, bilgilendirme, kampanya, promosyon yapılması amacıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi
Bu amaç ile toplanan kimlik ve iletişim bilgileriniz, KVKK madde 5/1 açık rızanız kapsamında işlenmektedir.
  1. Hediye kataloğundan kazanılan hediyelerin gönderilmesi
Bu amaç ile toplanan kimlik ve iletişim bilgileriniz, KVKK madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bosch’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve KVKK madde 5/2 (c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir.


Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kimlik, iletişim ve diğer bilgilerden oluşan kişisel verileriniz; elektronik ortamda www.extra-sadakat-programi.com.tr/registration/ linki üzerinden otomatik yollarla kaydedilecek ve işlenecektir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddesi uyarınca:
  1. KVKK madde 5/2-e uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartı kapsamında; herhangi bir hukuki uyuşmazlık olması durumunda hakkımızı savunabilmemiz amacıyla avukatlarımız, danışmanlarımız ve idari veya adli merciler ile,
  2. KVKK m. 5/2(a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak; kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla resmi merciler ile,
  3. KVKK madde 9 uyarınca “açık rızanız” kapsamında; hizmet aldığımız servis sağlayıcılarına ve/veya yurt dışında bulunan Bosch Grup şirketleri tarafından erişilebilir olmak kaydıyla yurt dışında bulunan merkezi sunuculara aktarılacaktır.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Bosch’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.bosch.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi  adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi No:20, Küçükyalı Ofispark A Blok 34854 Maltepe-İstanbul
Tel: 444 80 10
www.bosch.com.tr